معنی و ترجمه کلمه نام گذارى کردن به انگلیسی نام گذارى کردن یعنی چه

نام گذارى کردن

christen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها