معنی و ترجمه کلمه ناهار خوردن به انگلیسی ناهار خوردن یعنی چه

ناهار خوردن

dine
lunch
tiffin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها