معنی و ترجمه کلمه ناهار به انگلیسی ناهار یعنی چه

ناهار

dinner
lunch
luncheon
meat
nooning
nummet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها