معنی و ترجمه کلمه ناوبان به انگلیسی ناوبان یعنی چه

ناوبان

lieutenant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها