معنی و ترجمه کلمه ناودان به انگلیسی ناودان یعنی چه

ناودان

cullis
down pipe
feeder
flume
hopper
kennel
rainspout
sike
spout
tube
waterspout

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها