معنی و ترجمه کلمه ناى مخصوص کوک و میزان کردن بعضى آلات موسیقى به انگلیسی ناى مخصوص کوک و میزان کردن بعضى آلات موسیقى یعنی چه

ناى مخصوص کوک و میزان کردن بعضى آلات موسیقى

tuning pipe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها