معنی و ترجمه کلمه ناپاک به انگلیسی ناپاک یعنی چه

ناپاک

foul
impure
squalid
unclean
unwell
unwholesome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها