معنی و ترجمه کلمه ناپیوسته به انگلیسی ناپیوسته یعنی چه

ناپیوسته

acondylose
acondylous
discontinuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها