معنی و ترجمه کلمه ناکارآیى به انگلیسی ناکارآیى یعنی چه

ناکارآیى

deficiency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها