معنی و ترجمه کلمه ناکاستنى به انگلیسی ناکاستنى یعنی چه

ناکاستنى

irreducible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها