معنی و ترجمه کلمه ناکنش ور کردن به انگلیسی ناکنش ور کردن یعنی چه

ناکنش ور کردن

deactivate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها