معنی و ترجمه کلمه ناگاه به انگلیسی ناگاه یعنی چه

ناگاه

unexpected

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها