معنی و ترجمه کلمه ناگهان حرکت کردن به انگلیسی ناگهان حرکت کردن یعنی چه

ناگهان حرکت کردن

braid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها