معنی و ترجمه کلمه ناگهان داخل شدن به انگلیسی ناگهان داخل شدن یعنی چه

ناگهان داخل شدن

plunge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها