معنی و ترجمه کلمه ناگهان به انگلیسی ناگهان یعنی چه

ناگهان

aback
abrupt
bolt
slapdash
sudden
unaware
unawares

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها