معنی و ترجمه کلمه ناگه آینده به انگلیسی ناگه آینده یعنی چه

ناگه آینده

emergence
emergency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها