معنی و ترجمه کلمه نایژه به انگلیسی نایژه یعنی چه

نایژه

bronchus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها