معنی و ترجمه کلمه نا امیدانه به انگلیسی نا امیدانه یعنی چه

نا امیدانه

head over heels

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها