معنی و ترجمه کلمه نا انسانى کردن به انگلیسی نا انسانى کردن یعنی چه

نا انسانى کردن

dehumanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها