معنی و ترجمه کلمه نا مربوط به انگلیسی نا مربوط یعنی چه

نا مربوط

irrelative
irrelevant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها