معنی و ترجمه کلمه نا گزیرى به انگلیسی نا گزیرى یعنی چه

نا گزیرى

ineluctability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها