معنی و ترجمه کلمه نتیجه به انگلیسی نتیجه یعنی چه

نتیجه

affect
afterclap
conclusion
consequence
corollary
effect
growth
harvest
hatch
outcome
outgrowth
outgrwth
resolution
rest
result
sequel
sequela
sequent
success
upshot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها