معنی و ترجمه کلمه نجیب به انگلیسی نجیب یعنی چه

نجیب

bland
decent
genteel
gentle
meek
nice
noble
sobersided

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها