معنی و ترجمه کلمه نخاله به انگلیسی نخاله یعنی چه

نخاله

bran
grit
misfit
odd
siftings

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها