معنی و ترجمه کلمه نخستین پرچم ایالات متحده آمریکا به انگلیسی نخستین پرچم ایالات متحده آمریکا یعنی چه

نخستین پرچم ایالات متحده آمریکا

stars and bars

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها