معنی و ترجمه کلمه نخ پیچیده به دور قرقره به انگلیسی نخ پیچیده به دور قرقره یعنی چه

نخ پیچیده به دور قرقره

reel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها