معنی و ترجمه کلمه ندرت وقوع به انگلیسی ندرت وقوع یعنی چه

ندرت وقوع

infrequency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها