معنی و ترجمه کلمه نزدیک درز لباس کوک زدن به انگلیسی نزدیک درز لباس کوک زدن یعنی چه

نزدیک درز لباس کوک زدن

topstitch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها