معنی و ترجمه کلمه نزدیک دریا کنار به انگلیسی نزدیک دریا کنار یعنی چه

نزدیک دریا کنار

inshore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها