معنی و ترجمه کلمه نزدیک ساحل به انگلیسی نزدیک ساحل یعنی چه

نزدیک ساحل

in
inshore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها