معنی و ترجمه کلمه نزدیک نما به انگلیسی نزدیک نما یعنی چه

نزدیک نما

foreground

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها