معنی و ترجمه کلمه نزدیک کشیدن به انگلیسی نزدیک کشیدن یعنی چه

نزدیک کشیدن

accost

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها