معنی و ترجمه کلمه نسبتا آهسته به انگلیسی نسبتا آهسته یعنی چه

نسبتا آهسته

andante

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها