معنی و ترجمه کلمه نسبتا به انگلیسی نسبتا یعنی چه

نسبتا

comparatively
enough
partly
rather
somedeal
sort of

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها