معنی و ترجمه کلمه نسبت به نور حساسیت پیدا کردن به انگلیسی نسبت به نور حساسیت پیدا کردن یعنی چه

نسبت به نور حساسیت پیدا کردن

photosensitize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها