معنی و ترجمه کلمه نسبیت گرایى به انگلیسی نسبیت گرایى یعنی چه

نسبیت گرایى

relativism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها