معنی و ترجمه کلمه نسخه نویسى به انگلیسی نسخه نویسى یعنی چه

نسخه نویسى

prescription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها