معنی و ترجمه کلمه نسلى به انگلیسی نسلى یعنی چه

نسلى

generative


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها