معنی و ترجمه کلمه نشاندن به انگلیسی نشاندن یعنی چه

نشاندن

embed
enchase
graven
immigrate
imprint
infix
inlay
insculp
push
seat
set
set down
setting
stud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها