معنی و ترجمه کلمه نشانى واقعى به انگلیسی نشانى واقعى یعنی چه

نشانى واقعى

actual address

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها