معنی و ترجمه کلمه نشانى به انگلیسی نشانى یعنی چه

نشانى

address
password
token


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها