معنی و ترجمه کلمه نشان انتها به انگلیسی نشان انتها یعنی چه

نشان انتها

end mark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها