معنی و ترجمه کلمه نشان دادن به انگلیسی نشان دادن یعنی چه

نشان دادن

actuate
adumbration
ante
demonstrate
display
evince
exert
illustrate
index
indicate
introduce
point
register
represent
run
show

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها