معنی و ترجمه کلمه نشان داراى دو بال که به هوا نورد یا توپچى و دریا نورد یا دیدبان کار آزموده داده مى شود به انگلیسی نشان داراى دو بال که به هوا نورد یا توپچى و دریا نورد یا دیدبان کار آزموده داده مى شود یعنی چه

نشان داراى دو بال که به هوا نورد یا توپچى و دریا نورد یا دیدبان کار آزموده داده مى شود

wings

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها