معنی و ترجمه کلمه نشان گذار به انگلیسی نشان گذار یعنی چه

نشان گذار

mark sense
marker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها