معنی و ترجمه کلمه نشخوار کردن به انگلیسی نشخوار کردن یعنی چه

نشخوار کردن

champ
quid
ruminate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها