معنی و ترجمه کلمه نشر کردن به انگلیسی نشر کردن یعنی چه

نشر کردن

edit
infiltrate
transpire


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها