معنی و ترجمه کلمه نشیمن گاه پرنده به انگلیسی نشیمن گاه پرنده یعنی چه

نشیمن گاه پرنده

perch


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها