معنی و ترجمه کلمه نصف در به انگلیسی نصف در یعنی چه

نصف در

hatch way


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها