معنی و ترجمه کلمه نصف قسمت خلفى گوشت گاو یا گوساله و گوسفند به انگلیسی نصف قسمت خلفى گوشت گاو یا گوساله و گوسفند یعنی چه

نصف قسمت خلفى گوشت گاو یا گوساله و گوسفند

hindquarter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها